Dyslexie

Onderzoek heeft aangetoond dat er een neurologische oorzaak is bij dyslexie. In veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen trachten dit te compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Tevens wordt er, om een woord te herkennen, een ander deel van de hersenen gebruikt dan dat deel wat bij mensen zonder dyslexie gebruikelijk is. Daarnaast bleken ook oogbewegingen tijdens het lezen bij mensen met dyslexie afwijkend te zijn.

Dyslexie Therapie
Wat Dyslexie Therapie zo sterk maakt, is dat gewerkt wordt aan de oorzaak van het probleem. Er kan eigenlijk op vrij eenvoudige wijze worden achterhaald welke strategie een kind hanteert. Dit gebeurt door te kijken naar de oogbewegingen en door in gesprek en met oefeningen samen met het kind te achterhalen wat er nu werkelijk in het hoofd gebeurt tijdens het lezen en spellen. Met die gegevens gaat de begeleider aan de slag, waarbij het goed mogelijk is dat er gedurende het proces meer dingen aan het licht komen die belemmerend werken voor het lezen en spellen, waaraan direct gewerkt wordt.

In grote lijnen kan je zeggen dat we helpen om weer gebruik te maken van het leescentrum en om woorden op een goede manier te visualiseren in het hoofd. We gaan dus terug naar de basis van de verwerking van informatie in de hersenen. Daarna wordt ook dit visualiseren gebruikt om op een juiste wijze te kunnen spellen. Er wordt continu teruggekoppeld naar het proces in de hersenen waarbij ook steeds gebruik gemaakt wordt van de juiste oogbewegingen.

Een sessie18581512_1208399612604422_3918066191696277026_n
Een sessie vindt plaats in het bijzijn van één van de ouders. Die moet namelijk weten wat er gebeurt, om thuis verder te oefenen, ongeveer tien minuten per dag. Dit is nodig. Je kan je voorstellen dat het een heel proces is om nu de juiste manier van lezen eigen te maken, te meer omdat er een ongewenste manier is aangeleerd.

Wat deze methode prachtig maakt, is dat gebruik wordt gemaakt van kwaliteiten die (toevallig?) de meeste mensen met dyslexie hebben. Hierdoor wordt de therapie voor het kind speels en aantrekkelijk. Het oefenen thuis kan op den duur saai worden, maar als je uitlegt dat het na een maand of negen veel makkelijker leest, dan verkiest een kind dit boven de inspanningen die het nu moet doen om te kunnen lezen.

In de begeleiding en tijdens het oefenen thuis maken we zo mogelijk gebruik van woordpakketten die een kind ook op school moet leren. Op die manier ervaart het kind meteen succes op school, wat uiteraard motiverend werkt. Ook kan het heel prettig zijn als er contact is met de leerkracht van het kind, zodat die kan kijken of het kind van het geleerde gebruik kan maken in de klas en zo nodig hierin aanstuurt.

Tarieven
Een eerste sessie is gratis.
Vervolgsessies van ongeveer anderhalf uur zijn 60 euro per keer. De duur van de begeleiding verschilt van een viertal maanden tot een jaar (is afhankelijk van de leeftijd en de frequentie). Houd rekening met ongeveer tien sessies.

Dyslexie Therapie is ontwikkeld op Academie Antropodynamica o.l.v. ing. E. Sprong M.G.

Klik hier voor een praktijkervaring.