Integrale Therapie voor kinderen

Ook kinderen (zelfs heel jonge kinderen en baby’s) en gezinnen hebben veel baat bij een handanalyse en/of een stuk begeleiding. De handanalyse(s) geven al veel inzicht in jullie situatie. En door bijvoorbeeld het opvolgen van enkele adviezen die ik je van daar uit kan geven kan er al een duidelijke verandering plaats vinden!

Je kunt denken aan:

 • slaapproblemen;
 • huilbaby’s;
 • kinderen die niet alleen gelaten willen worden;
 • onzekerheid, faalangst;
 • nachtmerries;
 • ongewenst gedrag;
 • kinderen die veel moe zijn, weinig energie hebben;
 • leerproblemen, zoals dyslexie;
 • heel gevoelige kinderen;
 • angst of verdriet;
 • etc.Een handanalyse geeft in de regel inzicht in jouw/jullie relatie met je kind(eren).

Wanneer mogelijk kom ik voor de handanalyse van meerdere personen in een gezin bij je thuis. Op die manier kunnen vooral jongere kinderen weer lekker in hun eigen omgeving gaan spelen, wanneer ze niet liever bij de analyse van hun handen blijven. Oudere kinderen vinden het vaak interessant en ook zij hebben er vaak baat bij te horen wat hun handen vertellen. Het komt voor dat kinderen heel gelukkig zijn mij te horen vertellen, wat ze zelf hun ouders niet duidelijk weten te maken!

Het vervolg
Na de analyse kunnen we bespreken wat we gaan doen. Soms is inzicht en wat tips al voldoende, een andere keer is het wenselijk verder te werken. Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • Dagdroomtherapie voor het kind
  Dit is transpersoonlijke therapie, aangepast aan de ontwikkelingsfase waarin je kind zit.
 • Therapie op afstand, een telepathische sessie
  Je werkt dan als ouder voor je kind.
 • Therapeutische verhalen
  Dit zijn verhalen die ik speciaal voor jouw kind schrijf, waarin de therapeutische modellen die nodig zijn verwerkt zitten. Voor de specifieke inhoud gebruik ik, behalve informatie die in de handen te vinden is, ook jullie informatie, zoals welke knuffels het kind heeft of wat zijn lievelingsdier is.
 • Transpersoonlijke therapie of handpalmtherapie voor (een van) de ouder(s)
 • Inzicht door middel van coaching
  Dit geeft inzicht in wat je kind jou wil vertellen of spiegelen.Vaak zal de begeleiding een combinatie van bovenstaande werkwijzen inhouden.

Voor meer informatie over deze effectieve manier van werken, kijk hier: Integrale Therapie voor kinderen.