Handafdrukken maken

Zorg ervoor dat je voldoende werkruimte hebt en dat je de gemaakte afdrukken ergens afzonderlijk van elkaar neer kan leggen (per persoon ongeveer zes blaadjes). Je hebt dus best wat plek nodig.
Zorg dat je makkelijk bij een wastafel kan komen (zonder deuren te moeten openen met zwarte handen).

Als eerste even klaar zetten/leggen:

Bij de wastafel:
olijfolie
zeep (het makkelijkste is vloeibare zeep, zo’n pompje, of anders afwasmiddel)
handdoek

Op tafel:
wit papier (gewoon printerpapier is goed)
inktvellen
watjes (eventueel keukenpapier kan ook)

Het maken van de afdrukken:

Doe dit altijd in tweetallen. Het lukt niet om van jezelf een afdruk te maken.
Mouwen hoog opstropen, ringen, armbanden en horloges af doen.
Neem een printvel en scheid die in tweeën (het zijn twee inktvelletjes op elkaar). Maak een hand bij de ander hiermee zwart door het velletje erop te leggen, ook de pols.
Houd de beinkte hand ontspannen boven het papier en laat het er dan rustig op vallen. Op die manier krijg je de natuurlijke stand van de vingers op de print.
De hand aanduwen (niet het slachtoffer zelf laten doen).

Haal de hand er als volgt weer af:
De tweede persoon houdt boven de vingers het papier tegen de tafel. De persoon met de zwarte hand doet eerst zijn vingers omhoog en rolt dan zijn hand verder af (richting pols).
Kijk dan goed of alles er goed op staat. Maak zo nodig nog een afdruk. Als het midden van de hand echt niet duidelijk erop te krijgen is door de hand aan te duwen, leg dan onder het papier, in het midden, een plukje watten, zodat het papier wat omhoog komt. Degene van wie de afdruk wordt gemaakt moet dan even mikken, zodat het midden van de hand precies op de watten komt te liggen. Zet bij de afdruk dat je watten hebt gebruikt.
De pols nog eens apart afdrukken. Doe dit door alleen de pols af te rollen.

Maak ook een afdruk van de voorzijde van de duim. Leg de duim zo ver mogelijk op de tafel.

Zo maak je ook een afdruk van de andere hand.

Bewaar alle printen! Soms is iets op de beste print niet goed te zien en op de wat mindere print weer wel, toevallig.

Inkt verwijderen:
Eerst olie op de hand doen, de hand wassen alsof het zeep is. Daarna zeep erop doen en de olie met de inkt er zo afhalen. Zo nodig herhalen.

En verder:Noteer op de afdrukken de naam van de eigenaar van de handen, diens geboortedatum en de datum van vandaag. Noteer het ook als de persoon linkshandig is.