Werken met de ongeziene wereld

In mijn eerdere bericht, over de Ongeziene wereld, gaf ik al aan dat er veel verschillende soorten bewustzijnen bestaan. Ik kan je een (onvolledig) lijstje geven, maar dat lijkt me niet zo zinvol. Wel is zinvol om verschillende categorieën te weten. Dit lijken me op dit moment de belangrijkste en ik beschrijf ze hier heel summier.

  • Lichtende wezens, zoals Engelen of Meesters, die klaar staan om te helpen. (Deze groep kun je nog verder onderverdelen, maar dat voert nu te ver.)
  • Geleidegeesten of gidsen. Deze zijn MOGELIJK in het Licht geweest, dat HOEFT echter niet. Zo’n gids is dan precies als de buurvrouw, heeft goede bedoelingen maar is ook niet alwetend en Goddelijk. Ook kunnen hun raadgevingen heel warrig zijn.
  • Overgegane zielen, de zogenoemde spoken, die nog zoekende zijn. Die kunnen storen in meer of mindere mate. Hun intentie is echter (meestal) niet verkeerd, ze hebben hulp nodig. Een belangrijke subgroep hierin zijn plaatsgebonden entiteiten, zielen die een plek niet kunnen of willen verlaten. Ook hieronder vallen de zogenoemde auralifters, deze hebben vaak ook niet de intentie om kwaad te doen.
  • Astrale schillen of projecties: Gedachtenvormen die (in meer of mindere mate) een sterk bewustzijn hebben opgebouwd, soms zelfs in die mate dat ze kunnen manifesteren als bewuste ziel. (Denk aan Mariaverschijningen)
  • Obsessors (weer verder onder te verdelen): Entiteiten die er op uit zijn om te blijven manipuleren in de aardse sfeer. Deze kunnen zich zelfs voordoen als een gids…
  • Persoonlijkheidsdelen van mensen, of deelpersoonlijkheden: Een deel van iemands persoonlijkheid die op een bepaald moment in dit of een ander leven is afgesplitst. Vaak ten gevolge van een (groot of klein) trauma. Dit worden ook pseudo-obsessors genoemd vanwege het overeenkomstige gedrag.
  • Karmisch gebonden entiteiten: Zielen met wie je een afspraak hebt, soms kom je hiermee gewoon op aarde, bij je geboorte. Ook maak ik mee dat een deelpersoonlijkheid van een levend persoon bij een ander levend persoon is vanwege een karmische afspraak. Die doet zich dan ook voor als volwaardige entiteit.

Deze lijst is verre van volledig…

Je kunt je voorstellen dat al deze soorten een andere aanpak nodig hebben. Wat ik nu vaak meemaak en hoor is dat een ‘entiteit’ wordt doorgestuurd naar het Licht, op allerlei wijzen en met allerlei middelen. En met alle goede bedoelingen! Echter: branden van salie, strooien van zout en dat soort praktijken heeft werkelijk geen enkele zin en getuigt ook niet van respect voor de ziel.

Allereerst is bij het werken met zielen, levend of niet, meer dan wenselijk dat je jezelf plaatst in een staat van onvoorwaardelijke (Goddelijke) Liefde. Ik vind dit onontbeerlijk bij dit werk!

Dan is het zaak om eerst grondig onderzoek te doen naar waar je mee te maken hebt. Als je dat weet, kun je de juiste aanpak bepalen. Er bestaan in deze groepen nog subgroepen die echter een nog specifiekere aanpak nodig hebben, zoals entiteiten die zich laten zien als magiër (heks) of buitenaards, of die niet spreken of handelen en misschien robots zijn, achter wie uiteraard ook weer een maker zit.

Als je deze aanpak hebt bepaald is NOODZAKELIJK om GRONDIG te werk te gaan. Dit werk heeft namelijk best wat haken en ogen. Ik geef maar wat aan:

Achter een entiteit kan een tweede zitten, of derde… ook hebben zij hun sporen achtergelaten, waar ook aandacht naar uit moet gaan. Daarbij hebben zij energie nodig om te kunnen manifesteren. Deze energie moet op de juiste wijze, ontdaan van de energie van de betreffende entiteit, worden terug geschonken. Anderzijds zal ook de energie van de entiteit die wellicht bij de persoon in kwestie is geweest, volledig teruggegeven moeten worden. Uiteraard gezuiverd.

Soms is het nodig therapeutische sessies te doen met de entiteit, alvorens die door kan gaan. Dit getuigt van respect voor de ziel waar je mee werkt en het is dus niet wenselijk om zielen zomaar door te sturen.

Waarom doen de Lichtwezens dit werk niet? 

Heel eenvoudig: alle zielen die hier nog zijn en ons bewust kunnen worden, zijn aardegebonden. De Lichtwezens zijn nabij en zullen zeker dienstbaar zijn, maar de zielen zijn niet op hen gericht en nemen hen in eerste instantie eenvoudigweg niet waar. Ze hebben dus aardse hulp nodig!

Tijdens een sessie zijn de Lichtwezens zeker te vragen om te helpen, en dat zullen ze graag doen. Let er wel op dat je dan werkt met een Lichtwezen, en niet per ongeluk met een obsessor….

GOUDEN TIP

Vraag goud, Goddelijk Licht uit de kosmos als je een bewustzijn waarneemt waarvan je de herkomst niet (zeker) weet. Laat dit Heldere, Stralende Licht van de Allerhoogste frequentie vallen op de bewustzijnsvorm. Neem waar wat gebeurt. Alleen Goddelijke Wezens voelen zich prettig in dit Licht. Op dat moment weet je dat je te maken hebt met een Wezen met zuivere bedoelingen.

Is dit wantrouwen? Nee, boerenwijsheid. Ik heb te vaak meegemaakt dat ik voor de gek werd gehouden. Een obsessor kan je de Hemel beloven en zelfs laten zien. Ik ben ook maar mens en jij die dit leest evengoed. En een Goddelijk Wezen is je dankbaar als je dit Licht vraagt.

Pendelen?

Pendelen kan een goed middel zijn om helderheid te krijgen op bepaalde momenten. Goed pendelen vereist daarentegen wel dat je je volledig ‘leeg’ kunt maken en tegelijkertijd kunt afschermen tegen bewustzijnen die om ons heen zijn. Afschermen is niet mijn ding, want dan is het meteen lastig je wel te openen voor de gewenste impulsen en inspiratie, en dus pendel ik zelf niet. De vrouw die mij destijds heeft geholpen pendelt wel en die heeft me het nodige daarover geleerd, waardoor ik denk een goed oordeel te kunnen vellen. Pendelen op het moment dat er een entiteit zich (mogelijk) aandient is niet wenselijk, omdat die je pendel kan en wellicht zal beïnvloeden.

Hoe dan?

Als je serieus wilt werken met de zielen die je waarneemt zul je je moeten scholen. Dat kan op verschillende manieren, ik heb veel geleerd door met ze in gesprek te gaan. Daarnaast heb ik de nodige opleidingen gedaan en ben ‘in de leer’ geweest bij een expert op dit gebied, Henri de Vidal.

Ik wil je graag helpen. Te meer omdat ik denk dat het zo nodig is dat meer mensen weten hoe je dit werk goed moet doen. Ik ga je niet mijn methode opleggen, maar ik kan je wel deelgenoot maken van mijn kennis. Zodat jouw sessies in ieder geval net zo grondig zullen zijn.

Nieuwe tijd

In deze nieuwe tijd lijkt het of bewustzijnen nog duidelijker zich manifesteren. Dat vind ik eigenlijk niet eens zo vreemd. De trilling verandert razendsnel en deze bewustzijnen, aardegebonden, zijn ineens hun ‘veilige haven’ kwijt, zo voelt het. Ze vallen gewoon op in deze nieuwe energie. Ook lijken ze een sterkere invloed te kunnen uitoefenen op mensen, zowel positief als negatief. Goed om in je achterhoofd te houden.

Doe je voordeel met dit artikel. 🙂

In Liefde! 

©Irene van Rooijen, maart 2019